Last ned som PDF

12 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleumssektoren (PETROSAM2)

Strategi/plan

Program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleumssektoren (PETROSAM2) Programplan 2013-2018

Det er viktig med en stadig tilførsel av forskningsbasert kunnskap på ulike petroleumsrelaterte samfunnsvitenskapelige områder og å sikre rekruttering av nye forskere. Norges forskningsråd og Olje- og energidepartementet (OED) har derfor tatt initiativ til samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning gjennom PETROSAM2. Programmet er handlingsrettet og har som mål å styrke kunnskap om Norge som petroleumsnasjon og petroleumsaktør, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap om verdien av, og forvaltningen av petroleumsressursene på norsk sokkel skal stå sentralt, samt at programmet skal øke kunnskapen om vår petroleumsvirksomhet i et regionalt og Arktisk perspektiv.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212032507

Tema

utdanning og forskning