Last ned som PDF

58 sider

11.94 MB

Forsiden av dokumentet FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate

Kartlegging

FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate Status desember 2017

Denne rapporten er en oppsummering av det arbeidet som hittil er gjort i forbindelse med FoU-prosjektet «Lokal overvannshåndtering langs veg og gate». Prosjektet har som mål å finne løsninger for gateutforming, oppbygging av jordprofil samt plantevalg som er tilpasset regnbed i norsk klima. Bjørnstjerne Bjørnsons gate er forsøksprosjekt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk