Last ned som PDF

164 sider

1.15 MB

Forsiden av dokumentet Boligkarriere for startlånesøkere

Studie

Boligkarriere for startlånesøkere

Denne studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter vedtaket undersøkt. Også mange med avslag er blitt boligeiere i 2008. Både inntekt, egenkapital, pardannelse og tidligere eierforhold øker sannsynligheten for å være eier i 2008, mens eldre søkere fra kommunale leieboliger har liten sannsynlighet for senere å eie en bolig.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Rolf Barlindhaug, Katja Johannessen og Torunn Kvinge

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270718962

Tema

Plan, bygg og eiendom