Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Boligkarriere for startlånesøkere

Studie

Boligkarriere for startlånesøkere

Denne studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter vedtaket undersøkt. Også mange med avslag er blitt boligeiere i 2008. Både inntekt, egenkapital, pardannelse og tidligere eierforhold øker sannsynligheten for å være eier i 2008, mens eldre søkere fra kommunale leieboliger har liten sannsynlighet for senere å eie en bolig.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Rolf Barlindhaug, Katja Johannessen og Torunn Kvinge

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270718962

Tema

Plan, bygg og eiendom