Last ned som PDF

46 sider

1.58 MB

Forsiden av dokumentet Tilgjengeliggjøring av forskningsdata og data for forskning

Kartlegging

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata og data for forskning Kunnskapsgrunnlag til KDs arbeid med en nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring av data

KD har bedt Forskningsrådet om å etablere et kunnskapsgrunnlag om tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Denne rapporten kartlegger Forskningsrådets finansiering av infrastrukturer som støtter tilgjengeliggjøring av forskningsdata og hvilke tjenester for datalagring som finnes i 2016. Kunnskapsgrunnlaget avdekker barrierer ved å få tilgang til data, samt vesentlige strukturelle, tekniske og økonomiske behov som bør adresseres for å oppnå sikrere lagring og bedre tilgang til forskningsdata og forvaltningsdata for forskning. Funn fra kartleggingen gir innspill til KDs handlingsplan for tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035669