Last ned som PDF

77 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv. Delrapport 2

Forhåndsutredning

Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv. Delrapport 2 Institusjonenes perspektiv

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fikk på nyåret 2019 i oppdrag å sette i gang et forskningsprosjekt som setter søkelyset på frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Med utgangspunkt i kulturinstitusjonenes perspektiv undersøker denne rapporten hva som ligger i disse potensielle spenningsforholdene, om de representerer barrierer som (kan) håndteres, og i så fall hvordan

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfatter

Signe Bock Segaard

Språk

norsk

ISBN

9788277636726

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Frivillighet

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet