Last ned som PDF

23 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Foresight 2007 - Solceller

Studie

Foresight 2007 - Solceller Fremtidens rene energisystem - RENERGI

Forskningen skal være nyttig i en fremtid vi ikke kan vite noe sikkert om. Noe av det viktigste Forskningsrådet gjør, er derfor å behandle fremtiden seriøst og systematisk. Foresight er et av flere metodiske virkemiddel som gjør dette mulig. Forskningsrådet gjorde dette for første gang på energifeltet i 2005, og foresightprosessen Energi 2020+ var etter vår vurdering en givende prosess i den forstand at den gjennom en bred og kreativ prosess gav et godt fundament for de langsiktige vurderingene av våre forskningstemaer. Prosessen i 2005 omfattet hele det mangfoldige energifeltet. Den runden vi nå har gått i 2007 er mer fokusert og gjort ut i fra et behov for å vurdere de langsiktige utviklingstrekkene på noen prioriterte forskningsområder: 1. Biodrivstoff; 2. Bioenergi; 3. Offshore vindkraft; 4. Solelektrisk.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

Tema

Klima og miljø