Last ned som PDF

13 sider

1.59 MB

Forsiden av dokumentet Ras ved E14 Meådalen

Statusrapport

Ras ved E14 Meådalen

Etter et døgn med lokalt mye nedbør gikk det et flomskred i ei bratt dalside om kvelden 8. august 2000 som sperret E14 ved Meådal i Stjørdalen. Raset startet ca. 400 m oppe i dalsida og omfattet overflatemasser som jord, blokk, og trær. Det utviklet seg etter hvert til et ras på 20 – 25 000 m3 som gikk over vegen og den flomstore Stjørdalselva, og stanset tilslutt mot jernbanefyllinga på den andre siden av elva. I øvre halvdel av dalsida ble fjellet blottlagt, og dette området ble vurdert som utsatt for framtidige snø- og isras. Rydding av vegen startet 9. august på formiddagen, og i løpet av 2 dager ble ca. 10 000m3 rasmasser kjørt bort og midlertidig sikring av vegen utført slik at den kunne åpnes for trafikk om kvelden 10. august. Arbeidet med permanent sikring mot erosjonsproblemer og mulige snø- og isras ble igangsatt etter at området hadde tørket noe opp. Det ble etablert en fangvoll oppe i dalsida og ei ledegrøft for snø og is ned mot E14. Skråningene nærmest vegen ble tilsådd og sikret med matter av halm og kokosfiber for å sikre hurtig etablering av vegetasjon. Rapporten gjengir manus til foredrag holdt av Kjell Eriksen ved Geoteknikkdagen arrangert av Norsk Geoteknisk Forening 23. november 2001.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon