Last ned som PDF

57 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen

Evaluering

Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen Rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deloitte har på oppdrag av Kommunal og moderniseringsdepartementet foretatt en gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen. Målet for gjennomgangen har vært å undersøke hensiktsmessigheten ved dagens organisering og utøvelse av funksjonen, og vurdere om det er behov for å gjøre endringer. Gjennomgangen har vært konsentrert rundt fire problemstillinger, som har pekt på mulige behov for endring og konsekvenser ved å flytte ansvar for deler av den sentrale arbeidsgiverfunksjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til annet organ. Gjennomgangen viser at det er uttalte behov for endring og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Det etterspørres en mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt arbeidsgiverfunksjon for å lykkes med de mange pågående og kommende omstillingene i staten. Den statlige arbeidsgiverfunksjonen bør utvikles både på sentralt og lokalt nivå. Gjennomgangen viser samtidig at potensialene for forbedring er flere og gode

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Deloitte AS

Språk

norsk