Last ned som PDF

42 sider

0.86 MB

Forsiden av dokumentet Miljøvennlige vegdekker. Konsekvensanalyse: resultater fra regneark-modell med usikkerhets- /følsomhetsanalyse

Studie

Miljøvennlige vegdekker. Konsekvensanalyse: resultater fra regneark-modell med usikkerhets- /følsomhetsanalyse

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra prosjektet gjennomført en konsekvensanalyse, nærmere bestemt en nytte-kostnadsanalyse, som gir en tallfestet vurdering av hvorvidt omlegging til støysvake vegdekker vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I analysen er det tatt hensyn både til vegdekkenes støyreduserende egenskaper og til forskjeller i slitestyrke som har betydning for generering av svevestøv. Referanse-alternativet for analysen er skjellettasfalt, SKA11. Resultatene indikerer at dekketyper som har kostnader og levetid som skiller seg relativt lite fra referansen, og som samtidig gir en begrenset støyreduksjon uten å forverre partikkel-utslippene, representerer den mest robuste løsningen mht å oppnå positiv nettonytte og nytte-kostnadsbrøk større eller lik 2. Tynndekker, T8 og T8x (beste potensial), kommer dermed best ut i analysen. Videre viser resultatene at drensasfalt kan være økonomisk lønnsom på tofelts veger med relativt mange støyutsatte boliger (fra ca. 125), forutsatt at gode slitasjeegenskaper er ivaretatt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)