Last ned som PDF

21 sider

3.81 MB

Forsiden av dokumentet Elgprosjektet i Akershus

Kartlegging

Elgprosjektet i Akershus Kortrapport

Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt med relevant kunnskap som kan være til nytte for fremtidige veg- og jernbaneprosjekter, hvor kryssingsmuligheter for vilt er tema.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk