Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet Jaren(Oslo)-Gjøvik-Moelv beskriver strategier for utvikling av transportårene på strekningen fram mot 2062. Rapporten er utarbeidet av Statensvegvesen (SVV)og Jernbaneverket (JBV) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD),og skal danne grunnlag for Regjeringens konklusjon om valg av konsept og videre planlegging.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Bane NOR og Statens vegvesen

Forfatter

Sigrid Skjølås mfl.

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Jernbane, vei