Last ned som PDF

34 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Overvåking av elvemusling i Norge

Evaluering

Overvåking av elvemusling i Norge årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland

Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisundersøkelser i disse vassdragene i løpet av 2000-2005 som skal være referanse for videre overvåking. I 2007 og 2008 ble Hunnselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet, undersøkt på nytt. Det har vært en negativ utvikling i bestanden av elvemusling i Hunnselva fra 1940-tallet og fram til i dag.

Publisert

Eiere

Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet

Utgivere

Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Bjørn Mejdell Larsen og Hans Mack Berger

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-426-2009-5