Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet?

Studie

Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Om lærefagene IKT Service og Kontor- og administrasjon

Rapporten tar for seg situasjonen til to viktige lærefag innenfor fag- og yrkesutdanningen, Kontor- og administrasjonsfaget og IKT Servicefaget. Begge fagene er etablert i etterkant av Reform 94, og begge retter seg primært mot det vi grovt sett kan kalle kontorsektoren, innenfor både det offentlige og det private arbeidslivet. De sentrale funnene i rapporten er at begge fagene har utviklet seg i retning av å bli utdanningsfag, på den måten at lærlingordningen i fagene ikke primært er rettet mot et fagområde i arbeidslivet, men har preg av å være grunnutdanning for videre utdanning

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NIFU

Forfattere

Håkon Høst og Kaja Reegård

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788232701551

Tema

utdanning og forskning