Last ned som PDF

72 sider

1.03 MB

Forsiden av dokumentet Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet?

Studie

Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Om lærefagene IKT Service og Kontor- og administrasjon

Rapporten tar for seg situasjonen til to viktige lærefag innenfor fag- og yrkesutdanningen, Kontor- og administrasjonsfaget og IKT Servicefaget. Begge fagene er etablert i etterkant av Reform 94, og begge retter seg primært mot det vi grovt sett kan kalle kontorsektoren, innenfor både det offentlige og det private arbeidslivet. De sentrale funnene i rapporten er at begge fagene har utviklet seg i retning av å bli utdanningsfag, på den måten at lærlingordningen i fagene ikke primært er rettet mot et fagområde i arbeidslivet, men har preg av å være grunnutdanning for videre utdanning

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Håkon Høst og Kaja Reegård

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232701551

Tema

utdanning og forskning