Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Evaluering

Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark sluttrapport

Miljøverndepartementet inviterte i år 2000 åtte kommuner til å være med på et 3-årig forsøk for å prøve ut nye måter å praktisere motorferdselsloven på. Dette ble senere forlenget til 01. 05. 2005, som er sammenfallende med evalueringsperioden. Kun Fauske, Hattfjelldal, Vinje og Sirdal har hatt så mange som tre praktiseringssesonger. Beklageligvis meldte Kautokeino seg ut av forsøket undervegs. Et hovedelement i forsøket er å kople motorferdselpolitikken til ordinære, lokale planvedtak og planprossesser etter plan- og bygningsloven. På denne måten ønsker en å se om motorferselpolitikken kan bli mer helhetlig enn i dag.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Margrete Skår og Torbjørn Østdahl

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1634-5