Last ned som PDF

47 sider

0.99 MB

Forsiden av dokumentet Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

Forhåndsutredning

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet, avdeling Norsk pasientregister (NPR) og er en oppfølgning av rapport IS-2153, «Klinisk relevant tilbakemelding fra NPR – Forprosjekt», som omhandlet somatikkområdet og ble publisert i mars 2014. Rapporten omhandler behovene for kliniske relevant tilbakemelding for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er en del av hovedprosjektet «Klinisk relevant tilbakemelding fra NPR». Prosjektet gjennomføres i tidsperioden 2014-2017 og skal i løpet av prosjektperioden publisere data fra utvalgte fagområder i NPR på detaljert nivå slik det ønskes i klinikken. Prosjektets formål er å bidra til økt bruk og nytte av NPRs datagrunnlag i klinikken, forbedring av datagrunnlagets kvalitet og kompletthet, og gi et bedre grunnlag for kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. NPR vil forvalte og videreutvikle denne tjenesten når prosjektet er avsluttet.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Bente Irene Løkken, Line Hammeren, Ola Kindseth og Tom Christensen

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg