Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land

Evaluering

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige?

Difi har evaluert tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Følgende landanlegg omfattes: Kollsnes, Kårstø, Melkøya, Mongstad, Nyhamna, Stagentangen, Sture og Tjeldbergodden. Evalueringen tar for seg to hovedspørsmål. Er grensesnitt mellom Ptil og henholdsvis DSB og SFT hensiktsmessig? Hva er årsaken til at nåværende tilsynsordning har vist seg vanskelig å gjennomføre?

Publisert

Eiere

Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Utgivere

Justis- og politidepartementet, Arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet

Utfører

DFØ

Forfattere

Eivor Bremer Nebben, Peter Bøgh, Margaret Hagevik og Tormod Rødsten

Språk

norsk (bokmål)