Last ned som PDF

92 sider

10.11 MB

Forsiden av dokumentet Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008

Evaluering

Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008

BioFokus, Miljøfaglig Utredning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utført naturfaglige undersøkelser av 177 bekkekløfter i Buskerud (36), Telemark (57), Aust-Agder (18), Vest-Agder (21) og Møre og Romsdal (45). 164 lokaliteter med et samlet areal på ca 82. 600 km2 har blitt avgrenset som verdifulle. Vurdert etter en skala fra 0 (ingen verdi) til 6 (nasjonalt verdifull, svært viktig), fordeler områdene seg som følger (ant. lok. i parantes): verdi 6 (4), verdi 5 (21), verdi 4 (40), verdi 3 (58, verdi 2 (27), verdi 1 (14), og verdi 0 (13). 376 naturtypelokaliteter (kjerneområder) er avgrenset, og 237 rødlistearter er kjent fra de aktuelle områdene. Undersøkelsene bekrefter at bekkekløfter er av de mest verdifulle naturtypene i Norge, med store ansamlinger av biologisk mangfold. Mange kløfter har imidlertid moderate til små naturverdier, og de mest verdifulle lokalitetene er få. I dette prosjektet var kløfter med høyest naturverdi konsentrert til Buskerud, Telemark og Møre og Romsdal.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utførere

BioFokus, Miljøfaglig utredning AS og Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Tom H. Hofton, Terje Blindheim og Geir Gaarder

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8209-094-0