Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Investeringer i kraftproduksjon

Evaluering

Investeringer i kraftproduksjon kapasitetsutvikling 1975-2006

Denne rapporten er blitt til på oppdrag for Olje- og energidepartementet og er en del av arbeidet med å evaluere energiloven. Rapporten skal bidra med mest mulig relevante fakta for det videre arbeidet med å vurdere effektene av lovgivningen. Arbeidet med rapporten startet i midten av mars 2007 og avsluttes med denne rapporten. Uten svært velvillig hjelp fra OED, NVE, Statkraft og SSB hadde det ikke vært mulig å komme i mål så raskt. Vi retter derfor en stor takk til disse virksomhetene, og spesielt til Jon Dal Engebretsen, Kjell Erik Stensby, Seming Haakon Schau, Jørgen Kildahl og Pål Marius Bergh for god hjelp på ulike måter. Under arbeidet med rapporten har det også vært tid til et meget nyttig møte med OED, hvorfor vi takker Helene Henriksen, Eli Jensen, Kjell Grotmol og Stein Øvstebø for svært nyttige innspill. Tross god hjelp ligger ansvaret for alle gjenværende feil og mangler hos forfatterne.

Publisert

Eier

Olje- og energidepartementet

Utfører

ECgroup

Forfattere

Jørgen Bjørndalen, Jørn Bugge og Torgeir Olsen

Språk

norsk (bokmål)