Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Frivillig vern av skog

Evaluering

Frivillig vern av skog evaluering av arbeidsform

Gjennomføring av barskogvernet på 1990-tallet førte til mange og til dels sterke konflikter mellom skogeiere og miljøvernmyndighetene. Det var en situasjon som verken skogeiersamvirket eller miljøvernmyndighetene kunne leve med. Ei naturfaglig evaluering av skogvernet i 2002 viste at verneområdene var skeivt fordelt i forhold til geografi, naturforhold og skogtyper. Om lag én prosent av produktiv skog var verna, mens minst 4,6 prosent ble vurdert som nødvendig for å dekke vernebehovene. Konfliktene i skogvernet er også gjentatte ganger diskutert i Stortinget.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Terje Skjeggedal, Vegard Gundersen, Kjell A. Harvold og Odd Inge Vistad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7071-830-6