Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Vilkår for ny kraftproduksjon

Evaluering

Vilkår for ny kraftproduksjon

Energiloven har siden den trådte i kraft i 1991 bidratt til at vi har fått et markedsbasert system for produksjon og omsetning av kraft. At investeringene har vært relativt lave i perioden, skyldes i stor grad at det var mye kapasitet bygd ut ved inngangen til 1990- tallet. De siste årene har vist et oppsving både i investeringene og omfanget av planlagte prosjekter innen kraftproduksjon. Energiloven utgjør et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig å nå mål knyttet til utslipp av klimagasser og fornybar energi ved hjelp av supplerende virkemidler, fortrinnsvis markedsbaserte. Det er likevel flere tiltak som kan gjennomføres innenfor rammeverket av energiloven som vil gjøre at systemet fungerer enda bedre. Det er spesielt behov for å styrke koordineringen mellom kraftproduksjon og nett, både i de tilfeller hvor utbygging av nett og produksjon er alternativer, og i de tilfeller hvor det er nødvendig å bygge ut nettet for å legge til rette for ny produksjon. Det

Publisert

Eier

Olje- og energidepartementet

Utfører

Econ Pöyry

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7645-928-9