Last ned som PDF

179 sider

37.85 MB

Forsiden av dokumentet Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende

Studie

Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet

Dokumentet inneholder anbefalinger for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet med utgangspunkt i allerede etablerte systemer. Anbefalingene baseres på data innhentet gjennom hele året fra utvalgte ruter. Dette er del 2 av et 5 år langt prosjekt med oppstart i 2011. Fokus i prosjektet har vært de gående og syklende, og kvalitet er beskrevet fra et brukerperspektiv. For å sikre god faglig kvalitet har prosjektgruppen bestå av personer med ulike relevante bakgrunner. Med utgangspunkt i trafikksikkerhet og universell utforming presenterer prosjektgruppen anbefalinger for å øke kvaliteten på dri og vedlikehold for gående og syklende.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk