Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende

Studie

Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet

Dokumentet inneholder anbefalinger for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet med utgangspunkt i allerede etablerte systemer. Anbefalingene baseres på data innhentet gjennom hele året fra utvalgte ruter. Dette er del 2 av et 5 år langt prosjekt med oppstart i 2011. Fokus i prosjektet har vært de gående og syklende, og kvalitet er beskrevet fra et brukerperspektiv. For å sikre god faglig kvalitet har prosjektgruppen bestå av personer med ulike relevante bakgrunner. Med utgangspunkt i trafikksikkerhet og universell utforming presenterer prosjektgruppen anbefalinger for å øke kvaliteten på dri og vedlikehold for gående og syklende.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk