Last ned som PDF

9 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims

Evaluering

Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims

Prosjektets formål er å produsere lakserogn av Bjerkreimstamme for utsetting i Mandalselva. Prosjektet er en del av Reetableringsprosjektet, som har som målsetting å reetablere sjølreproduserende laksebestander i Mandalselva og Tovdalselva i forbindelse med kalking av vassdragene. Utgangspunktet for dette prosjektet er reetableringa i Mandalsvassdraget. Det er valgt å bruke laksebestanden i Bjerkreimselva i Rogaland som utgangspunkt for å reetablere en ny laksestamme i Mandalselva. 0yerogn fra den ville laksestammen i Bjerkreimselva ble overført til NINA Forskningsstasjon på Ims. Rogna ble drettet opp til smolt og videre til gytemoden laks i anlegget på Ims. Den gytemodne laksen ble strøket og befruktet og desinfisert øyerogn ble levert til Mandalselva, enten til Finså klekkeri eller direkte til utplanting i Mandalselva.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Arne J. Jensen og Knut Bergesen

Språk

norsk (bokmål)