Last ned som PDF

46 sider

5.05 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann

Evaluering

Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann fase 3, elver og innsjøer

Denne rapporten presenterer et endelig forslag til lokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer for ferskvann (elver og innsjøer). Forslaget bygger på resultater og anbefalinger fra tidligere faser av dette prosjektet, presentert i Lyche Solheim et al. (2005). Kriterierr for utvelgelse av referanselokaliteter: Utvelgelsen av referanselokaliteter har vært foretatt med bakgrunn i resultater fra Karakteriseringsarbeidet samt anbefalinger mhp. antall lokaliteter av hver type som bør inngå for fastsettelse av referanseverdier for biologiske kvalitetselementer, jfr. Lyche Solheim et al. (2005).

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Ann Kristin Schartau, Robert Abelsen, Gunnar Halvorsen, Anders Hobæk, Stein Johansen, Svein-Erik Sloreid og Bjørn Walseng

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1705-8