Last ned som PDF

24 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Prosjektoversikt – IMER

Kartlegging

Prosjektoversikt – IMER Program - Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner – IMER

Migrasjon, integrering og forholdet mellom majoritet og minoritet gir føringer og følger for alle samfunnssektorer. Hovedmålet for program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner har derfor vært å bidra til en bedre underbygd kunnskap om og forståelse av hvilken betydning internasjonal migrasjon og etnisk mangfold har i det norske samfunnet. I dette heftet presenteres de ni hovedprosjektene som har hatt bevilgninger fra IMER-programmet i årene 2006 til 2010. Disse fordeler seg bredt tematisk, med undersøkelser av diskriminering og reell likestilling vedr. kjønn, den nye arbeidsmigrasjonen, pengeoverføringer fra innvandrere i Norge til sine opprinnelsesland, sikkerhet i flyktningleirer, utdanningsløp, transnasjonal ungdom og innvandreres politiske deltakelse. Like viktig som forskning om og undersøkelser av innvandrere i Norge, de såkalte ”andre”, er undersøkelser av storsamfunnet og majoritetssamfunnets mekanismer og strukturer, barrierer og muligheter for integrering og likeverd.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212028197