Last ned som PDF

123 sider

4.52 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data

Forhåndsutredning

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data

Denne rapporten er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten har blitt utviklet av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Vista Analyse. Rapporten konkluderer med at vil forskningsfartøyer fortsatt vil være våre viktigste plattformer for havovervåkning og -forskning i den neste 15-årsperioden. Samtidig pågår det en rivende utvikling innen havobservasjonsteknologi, som sammen med bruk av innleide fartøyer og nyutviklede biofysiske modeller vil kunne dekke deler av det økte overvåkningsbehovet på kysten, både på kort og lengre sikt. Denne rapporten tar utgangspunkt i Havforskningsinstituttets behov, men vi har også trukket frem samhandling med andre institusjoner der dette er naturlig

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

Havforskningsinstituttet og Vista Analyse AS

Forfatter

Geir Huse mfl

Språk

norsk