Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

Studie

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Kriterier for tildeling av omsorgstjenester

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner og vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Forsøket skal ikke føre til en forringelse av tjenestene til nåværende og fremtidige brukere. Med de begrensninger som følger pasienters og brukeres rett til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til brukermedvirkning og likebehandling, står kommunen etter loven fritt til selv å bestemme hva den skal tilby og hvordan den skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov. Nasjonale kriterier for tildeling er tenkt å regulere dette skjønnsrommet slik at tildelingen blir likere over kommunegrensene og gir bedre behovsdekning.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg