Last ned som PDF

202 sider

27.66 MB

Forsiden av dokumentet Elgen i Norge sett med jegerøyne

Evaluering

Elgen i Norge sett med jegerøyne en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004

Elgen er en viktig utmarksressurs i Norge. Som et ledd i overvåkingen av denne ressursen benyttes elgjegere til å samle inn forskjellig type data fra observerte og felte elg under jakta hvert år. Dette materialet er i stor og økende grad benyttet som grunnlagsmateriale for den løpende forvaltningen av elg på lokalt og regionalt nivå, men er i liten utstrekning analysert på en større romlig skala over tid. Hensikten med denne rapporten er å gjennomføre en samlet analyse av materialet for 1) å undersøke i hviklen grad det gir et realistisk bilde på utvikling i elgens bestandstetthet, bestandsstruktur og kondisjon, 2) å undersøke utviklingen og dagens status for elgens bestandskondisjon i forskjellige deler av Norge og 3) år prøve å avklare noen av de viktigste årsakene til det mønsteret som observeres.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Erling J. Solberg, Christer Moe Rolandsen, Morten Heim, Vidar Grøtan, Mathieu Garel, Bernt-Erik Sæther, Erlend B. Nilsen, Gunnar Austrheim og Ivar Herfindal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1674-4