Last ned som PDF

122 sider

1.46 MB

Forsiden av dokumentet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Evaluering

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring - Evaluering av Kunnskapsløftet

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført prosjektet «Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring» som en del av den forskningsbaserte evalueringen av Kunnskapsløftet. Det er utgitt to underveisrapporter før denne sluttrapporten. Utdanningsvalg er et nytt fag på ungdomstrinnet som ble obligatorisk fra høsten 2008. Før dette var faget under utprøving ved et stadig økende antall skoler under navnet programfag til valg. I denne rapporten kan vi for første gang presentere resultater fra en landsomfattende spørreundersøkelse til elever om erfaringer med og synspunkter på faget utdanningsvalg. Vi stiller spørsmålet: hva kjennetegner elever som gir uttrykk for at faget har vært interessant og nyttig? Også lærere som har undervist i faget har gitt sine vurderinger av sentrale sider ved faget. Surveybesvarelser fra skoleledere og representanter for skoleeiere er også analysert og rapportert her, med særlig oppmerksomhet om hvorvidt sentrale målsetninger med faget er eller kan forventes å bli oppfylt.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Berit Lødding og Solveig Holen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272188527

Tema

utdanning og forskning