Last ned som PDF

66 sider

29.76 MB

Forsiden av dokumentet Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging

Forhåndsutredning

Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging Forprosjekt

Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven. Stortingsmelding 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (2016-2017) foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for arealplanlegging gjennom arealprofiler, og vi ser nå nærmere på mulighetene rundt å lage statistikkprodukter som er skreddersydd for arbeidet med overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. Interesseavklaringer og gode avgjørelser i plansaker må bygge på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Våren 2018 ble det gjennomført et forprosjekt og rapport utarbeidet. Videre arbeid med utvikling av arealprofiler vil fortsette i 2019.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Forfattere

Torbjørn Faber Geirbo, Hege Hellvik, Ole Johans Stensholt Kittelsen, Jon Martin Sjøvold og Jovana Pavic

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

mulighetsrommet