Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging

Forhåndsutredning

Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging Forprosjekt

Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven. Stortingsmelding 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (2016-2017) foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for arealplanlegging gjennom arealprofiler, og vi ser nå nærmere på mulighetene rundt å lage statistikkprodukter som er skreddersydd for arbeidet med overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. Interesseavklaringer og gode avgjørelser i plansaker må bygge på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Våren 2018 ble det gjennomført et forprosjekt og rapport utarbeidet. Videre arbeid med utvikling av arealprofiler vil fortsette i 2019.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Rambøll

Forfattere

Torbjørn Faber Geirbo, Hege Hellvik, Ole Johans Stensholt Kittelsen, Jon Martin Sjøvold og Jovana Pavic

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

mulighetsrommet