Last ned som PDF

66 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Merkostnader for godstransport i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte

Evaluering

Merkostnader for godstransport i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har TØI vurdert hvorvidt inntransporter til og uttransporter fra foretak i virkeområdet for distriktsrettetinvesteringsstøtte bærer en merkostnad sammenlignet med transporter til og fra andre foretak, og foreslått støtteordninger for å kompensere for denne merkostnaden. Formålet med denne rapporten er å dokumentere merkostnader for godstransport for foretak som ligger innenfor det nye geografiske ESA-godkjente virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, og å foreslå en modell for beregning av støttesatser som sikrer et riktig kompensasjonsnivå for slike merkostnader. Vi beregner slike merkostnader til å være, i snitt, 22 % av transportkostnadene for uttransport og 21 % av transport-kostnadene for inntransport for foretak i virkeområdet. Vi argumenterer også for at slike merkostnader er progressive i avstand. Beregninger tyder på at dagens ordning kan forsvares; den ser ut til å treffe merkostnadene tilfredsstillende med kun en liten overkompensering som er innenfor modellens feilmarginer. Vi kommer også med et nytt forslag til støtteordning med flere støttesatser, økt støtte for korte transporter og redusert støtte for mellomlange transporter. Det vil kun være marginale forskjeller i forventet utbetalt støtte i forhold til dagens ordning, men vi mener den nye ordningen treffer progressiviteten i merkostnadene på en bedre måte.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Bjørn Gjerde Johansen

Språk

norsk

ISBN

9788248016403