Last ned som PDF

202 sider

2.34 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Statens naturoppsyn

Evaluering

Evaluering av Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet på bakgrunn av lov om statlig naturoppsyn i 1996. SNO har i dag etablert et landsdekkende naturoppsyn basert på et eget profesjonelt oppsynskorps i kombinasjon med lokale tjenestekjøp. I tillegg utfører SNO direktoratsfunksjoner for Miljøverndepartementet. SNO har de fleste steder utviklet godt fungerende lokalt naturoppsyn. Enkelte steder er det imidlertid konfliktsituasjoner i forhold til andre oppsynsordninger. Evalueringen viser at SNO har utviklet et naturoppsyn i tråd med de forutsetningene som finnes i lovforarbeider og senere sentrale føringer. Det er imidlertid flere uavklarte formell og rollemessige gråsoner mellom etablerte oppsyn, politi og forvaltning. NIBR anbefaler en sentral avklaring av slike gråsoner og en bred gjennomgang av utvikling av framtidig naturoppsyn tematisk og organisatorisk bl. a. i forhold til forslagene i naturmangfoldloven, reindriftsloven og Finnmarksloven.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Eva Irene Falleth og Inger-Lise Saglie

Språk

norsk (bokmål)