Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Dagaktivitetstilbud i kommunen

Studie

Dagaktivitetstilbud i kommunen For personer med demens og personer med utviklingshemming

Denne rapporten undersøker dagaktivitetstilbudet for personer med demens og personer med utviklingshemming. Målet er å se om dagaktivitetstilbudene er tilgjengelige og rettferdig fordelt, og hva som kan forklare eventuelle forskjeller mellom kommuner. Dagaktivitetstilbudet til personer med demens har økt det siste året, mens tilbudet til personer med utviklingshemming har holdt seg stabilt.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg