Last ned som PDF

25 sider

0.94 MB

Forsiden av dokumentet Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave

Veileder

Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave

Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering av oversikter over skredutsatte punkt som grunnlag for NTP 2018-2027. Rapporten er første gang utgitt i januar 2015, og utgitt i revidert utgave mai 2018.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Heidi Bjordal

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon