Last ned som PDF

102 sider

1.95 MB

Forsiden av dokumentet Bedriftskultur for læring

Studie

Bedriftskultur for læring En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har NIFU, i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse, sett på betydningen av etter- og videreutdanning i små og mellomstore bedrifter. NIFU ser på om det er behov for å styrke den offentlige innsatsen og om det er spesielle typer bedrifter, bransjer eller geografiske områder som har særlig behov for at det offentlige gjør noe for å stimulere etterspørselen av etter- og videreutdanning. Rapporten finner at etter- og videreutdanning er relativt utbredt i norske SMBer sammenliknet med andre land. Samtidig viser undersøkelsen at mange bedrifter har lav bevissthet om kompetanseutvikling. Mangel på tid, høye kostnader og mangel på tilgjengelige utdanningstilbud oppgis som de viktigste årsakene til at opplæring ikke gjennomføres. Rapporten er utarbeidet av NIFU, og foreslår flere tiltak og mer systematisk politikk for etter- og videreutdanning i norske SMBer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Proba AS

Forfattere

Espen Solberg, Pål Børing, Knut Arild Larsen, Audun Gleinsvik og Dorothy S. Olsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788272189333

Tema

Næringsliv Kommuner og regioner

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering