Last ned som PDF

169 sider

1.79 MB

Forsiden av dokumentet Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Forhåndsutredning

Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode

I september 2013 satte Kunnskapsdepartementet ned et ekspertutvalg for å utrede regelverket for private høyskoler og fagskoler

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Marianne Andreassen mfl

Språk

norsk