Last ned som PDF

91 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø

KVU/KS1/KS2

CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø KS1 kvalitetssikring

Terramar og Asplan Viak har på oppdrag fra Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for konseptvalg ved fullført forstudie for fangst, transport og lagring av CO2 fra Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø (Kårstø CCS). Formålet med denne kvalitetssikringen (KS1) er å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. Ordningen med KS1 er etablert for å hindre at den initielle planleggingen av et tiltak konsentreres om en detaljering av ett bestemt alternativ, før det er godtgjort at dette alternativet best ivaretar behovet som ligger til grunn for forslag om investering.

Publisert

Eiere

Energidepartementet og Finansdepartementet

Utførere

Systra Norge AS og Asplan Viak

Språk

norsk (bokmål)