Last ned som PDF

32 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse

Evaluering

Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse geologi for samfunnet

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjennomførte en etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse (NGU) Det ble etablert en felles arbeidsgruppe med følgende mandat for gruppen: ”Arbeidsgruppen skal på grunnlag av bla. Statskonsults evaluering av NGUs brukernytte og kvalitet (Rapport 1995:17 og ECONs rapport 11/96 ”Perspektivanalyse for norsk bergverksnæring” gjennomgå finansiering og prissetting av NGUs produkter og tjenester i en digital tidsalder. Gruppen skal veie hensynet til prinsippet om at brukerne skal betale for offentlige tjenester opp mot behovet for kollektive goder, hensynet til mineralindustriens rammebetingelser og allmennhetens behov for offentlig informasjon. Arbeidsgruppen bør også drøfte hvorvidt en bør tilstrebe en felles prissetting av data fra sammenlignbare forvaltningsinstitusjoner . ”

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Nærings- og handelsdepartementet og Norges geologiske undersøkelse

Språk

norsk (bokmål)