Last ned som PDF

48 sider

1.28 MB

Forsiden av dokumentet Deltakerundersøkelsen for lærere 2020

Kartlegging

Deltakerundersøkelsen for lærere 2020 En spørreundersøkelse om videreutdanning under Covid-19

Denne rapporten handler om lærere som tok videreutdanning i 2019/2020 og hvordan situasjonene med Covid-19 påvirket deres studier. Alle lærere som tok videreutdanning gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet fikk tilsendt et spørreskjema. 3 542 leverte fullstendig besvarelse, noe som gir en svarprosent på 57. Svært få lærere forteller om avlyste eller forsinkede studier, og de fleste regner med å fullføre studiet som planlagt. Mange opplever at kvaliteten på studiet ble lavere som en konsekvens av Covid-19. Overgangen til nettbaserte studier medførte mindre kontakt med medstudenter, men ga også positive utslag, som mindre tid brukt på reising til og fra samlinger.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232704743

Tema

utdanning og forskning