Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde

Studie

Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde Eksempel fra Groruddalen i Oslo

Denne rapporten oppsummerer arbeid som er gjort for å kartlegge næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet samt innenfor NORSULP-prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråds Transport 2025-program og Vegdirektoratet. Arbeidet har resultert i to leveranser: en spørreundersøkelse utviklet for å innhente informasjon om næringstrafikk til og fra virksomheter i Groruddalen, og en områdeanalyse som basert på innsamlet data og annen relevant gods- og servicestatistikk gir et bildet av trafikken i området.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Elise Caspersen og Daniel R. Pinchasik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248021087