Last ned som PDF

56 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Kriminalomsorgens kapasitetsplan

Strategi/plan

Kriminalomsorgens kapasitetsplan

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer. Kapasitetsplanen skal utarbeides på nasjonalt nivå og ta hensyn

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk