Last ned som PDF

52 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitet i ventelistedata – Norsk pasientregister

Kartlegging

Kvalitet i ventelistedata – Norsk pasientregister Kartlegging av utfordringer og identifisering av tiltak for å bedre datakvalitet i Norsk pasientregister

Denne rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet som et ledd i å bedre kvalitet i nasjonal ventelistestatistikk. Rapporten gjør rede for utfordringer knyttet til kvalitet i data, og foreslår tiltak som skal bedre datakvaliteten, herunder bidra til en mer enhetlig praksis for registrering av ventelisteinformasjon.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Stein Olav Gystad og Eva Kulsetås Håndlykken

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg