Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Evaluering

Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Hovedhensikten med utredningen er å få eksisterende og ny geologisk kunnskap mer aktivt brukt i kommunale planprosesser. Følgende problemstillinger har vært i hovedfokus: - Identifisere og vurdere utfordringer knyttet til tilgangen på geologiske data og tjenester via NGU sine nettsteder og GeoNorge - Identifisere og vurdere hvilke barrierer som eksisterer med hensyn på manglende bruk av geologisk kunnskap/informasjon - Identifisere og vurdere hvilke kanaler NGU kan bruke for å formidle og markedsføre sine produkter og tjenester slik at de blir mer brukt i kommunale planprosesser For innsamling av grunnlagsdata er det i all hovedsak benyttet personlig intervju og telefonintervju, supplert med dokumentstudier.

Publisert

Eier

Norges geologiske undersøkelse

Utfører

Asplan Viak

Språk

norsk (bokmål)