Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

Evaluering

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020) og som også deltar i Kommunal- og modernisreingsdepartementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i sammenslåtte kommuner

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Lars Chr. Monkerud og Jan Erling Klausen

Språk

norsk

ISBN

9788283092974

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

lokaldemokrati

Virkemidler

regionalisering

Analysekriterier

virkning/effekt