Last ned som PDF

68 sider

2.67 MB

Forsiden av dokumentet Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

Forhåndsutredning

Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel En rapport fra utvinningsutvalget

Olje- og energidepartementet oppnevnte tidligere i år et ekspertutvalg som skulle foreslå tiltak for å øke utvinningen på norsk kontinentalsokkel. I rapporten foreslår utvalget 44 tiltak innenfor fem områder som utvalget ser på som kritiske for å få realisert potensialet for økt utvinning.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Energi