Last ned som PDF

38 sider

1.04 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Evaluering

Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Rapporten er en evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse, utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet, Raporten undersøker hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å dele erfaringene og synspunktene sine direkte med sentrale politikere og med forvaltningen. Evalueringen gjennomgår arrangører, deltakere og ikke-deltakeres synspunkter på konferansen slik den er i dag, og på hvordan den kan forbedres.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Ida Tolgensbakk, Marie Louise Seeberg og Marianne Takle

Språk

norsk

ISBN

9788278947647

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

måloppnåelse treffsikkerhet virkning/effekt