Last ned som PDF

57 sider

1.66 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering og forslag til revidering av grovfordelen av Fortabellen 2006

Evaluering

Evaluering og forslag til revidering av grovfordelen av Fortabellen 2006

i fylgje kontrakten mellom oppdragsgjevar og oppdragstakar har oppdraget hatt fylgjande mål: ”Evaluering og forslag til revidering og forbetring av grovfôrdelen i Fôrtabellen” og delmål: • Vurdere eksisterande bakgrunnsdata m. o. t. kvalitet og representativitet for norsk grovfôr • Peike på eventuelle behov for supplerande analyser og mulegheiter for å ta inn nytt datamateriale • Eventuelle samordningsmulegheiter med NORFOR • Foreslå ny, hensiktsmessig organisering og gruppering av ulike grovfôrkvalitetar

Publisert

Eier

NMBU

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfatter

Astrid Johansen

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

978-82-17-00119-5