Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering og forslag til revidering av grovfordelen av Fortabellen 2006

Evaluering

Evaluering og forslag til revidering av grovfordelen av Fortabellen 2006

i fylgje kontrakten mellom oppdragsgjevar og oppdragstakar har oppdraget hatt fylgjande mål: ”Evaluering og forslag til revidering og forbetring av grovfôrdelen i Fôrtabellen” og delmål: • Vurdere eksisterande bakgrunnsdata m. o. t. kvalitet og representativitet for norsk grovfôr • Peike på eventuelle behov for supplerande analyser og mulegheiter for å ta inn nytt datamateriale • Eventuelle samordningsmulegheiter med NORFOR • Foreslå ny, hensiktsmessig organisering og gruppering av ulike grovfôrkvalitetar

Publisert

Eier

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Utfører

Bioforsk Midt-Norge

Forfatter

Astrid Johansen

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

978-82-17-00119-5