Last ned som PDF

33 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak

Evaluering

Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak

Rovdyrklaver, også kalt gaupeklaver, har vært benyttet på lam som forebyggende tiltak siden starten på 1990-tallet. Mange fylker har vært involvert i slike prosjekt, men det er kun i Buskerud, Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag bruken av gaupeklaver har blitt fulgt opp i mer enn to år. Grunnen til at mange har avsluttet prosjektene sine etter ett til to år er mangel på en klar forebyggende effekt av tiltaket. Variasjonen i lammetap har vært stor både mellom områder og mellom år i samme område. Det samme gjelder variasjon i lammetap med hensyn på hvilken type klave som har blitt benyttet. Til tross for dette viser denne undersøkelsen at de aller fleste forsøkene har ført til at lam med klaver har hatt lavere dødelighet i forhold til lam uten klaver, både i og mellom besetninger.

Publisert

Eiere

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Utgivere

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Thomas Holm Carlsen, Inger Hansen og Ronald Bjøru

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00134-8