Last ned som PDF

28 sider

5.91 MB

Forsiden av dokumentet Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm for barn og unge under 16 år

Forhåndsutredning

Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm for barn og unge under 16 år

I rapporten vurderes mulige positive og negative konsekvenser av å innføre et hjelmpåbud for barn og unge under 16 år. På den positive siden er det stor enighet om at hjelm reduserer faren for hodeskader, og et påbud ledsaget av informasjon og håndheving vil kunne øke hjelmbruken markant. På den negative siden vil et påbud om bruk av hjelm kunne gjøre det mindre attraktivt å sykle, med de følger dette får for befolkningens helse og miljøet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Lars Ove Gidske, Gyda Grendstad og Marianne Elvsaas Nordtømme

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

erfaringer mulighetsrommet