Last ned som PDF

39 sider

3.59 MB

Forsiden av dokumentet Når vegen berører myra

Kunnskapsoppsummering

Når vegen berører myra God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift

Myr er et viktig, men sårbart økosystem. I tillegg til et rikt naturmangfold, bidrar myrer også med betydelige økosystemtjenester i form av blant annet karbonlagring og flomdemping. Dette er tjenester som er forventet å bli stadig viktigere under fremtidige klimaendringer. Hvert år bygges det veger gjennom myr i Norge og verdifull natur og økosystemtjenester går tapt. Statens vegvesen har derfor et ansvar for å følge opp nasjonal miljøpolitikk gjennom planleggingen, og med dette begrense skadeomfanget av inngrep. I vegplanleggingen må det tas hensyn til myr i alle faser dersom man skal klare å unngå uønskede inngrep og forringelser. En rekke metoder og tiltak som kan benyttes for å ta hensyn til myr i vegplanleggingen er samlet i denne rapporten. Videre er det i rapporten gitt aktuelle restaurerings- og rehabiliteringstiltak, spesielt med tanke på restaurering av hydrologi og vegetasjon. En aktuell problemstilling som omtales i rapporten er hvordan man håndterer overskuddsmasser.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Pernille Aker og Marte Dalen Johansen

Språk

norsk (bokmål)