Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt

Evaluering

Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt

I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med bakgrunn i dette er de ulike tiltakenes forebyggende nytteeffekt evaluert. Reineiernes forslag til framtidige forebyggende tiltak og forslag til forbedringer av dagens tiltak og forvaltning er også samlet i rapporten.

Publisert

Eiere

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag

Utgivere

Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Utfører

Bioforsk Nord

Forfattere

Svein Morten Eilertsen, Liv Jorunn Hind, Berit Hansen og Ronald Bjøru

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00424-0