Last ned som PDF

50 sider

1.08 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt

Evaluering

Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt

I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med bakgrunn i dette er de ulike tiltakenes forebyggende nytteeffekt evaluert. Reineiernes forslag til framtidige forebyggende tiltak og forslag til forbedringer av dagens tiltak og forvaltning er også samlet i rapporten.

Publisert

Eiere

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trøndelag

Utgivere

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trøndelag

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Svein Morten Eilertsen, Liv Jorunn Hind, Berit Hansen og Ronald Bjøru

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00424-0